Anmälningsvillkor | Länkar | Kontakt  


Hem

Om Enigma Education

Utbildningar

Uppdragsutbildning

Skolor och förskolor

Handledning

Våra utbildare

Utbildningsönskemål

Kontakta oss:
Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby

Telefon: 08-768 20 26
Peter Boy:
072-584 70 09

info@solhagaeducation.se

arrow.gif Vägbeskrivning

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

 Vad är Studio III? 

 

 

Uppdragsutbildning

Specialanpassade uppdragsutbildningar
Vi erbjuder möjligheten att arrangera specialanpassade kurser, föreläsningar och handledning på er egen arbetsplats. Arbetsplatsutbildningarna skräddarsys alltid i nära samarbete med er så att innehållet överensstämmer med era specifika önskemål.

Vill ni utbilda ett team eller en grupp kan arbetsplatsutbildning vara ett sätt att öka utbildningens effektivitet och minska kostnaderna.

Uppdragsutbildning är ett mycket bra sätt att säkerställa att all personal har den kunskap som krävs. Genom att samla arbetsgruppen och tillsammans genomföra en utbildning stärks teamkänslan och ni får ett gemensamt
förhållnings- och arbetssätt. Kunskaperna ni får med er efter en kurs har ni sedan möjlighet att utveckla tillsammans inom den egna organisationen.

Vad kan ni beställa?
Alla de kurser som presenteras i katalogen ger vi som uppdragsutbildningar. Vi kan också skapa specialanpassade föreläsningar, kurser och fördjupningsdagar där ni ges möjlighet att plocka ut och lägga till de delar som just ni vill ha.

Syftet med en uppdragsutbildning kan vara att få grundläggande eller fördjupade kunskaper, utveckla nya färdigheter, få nya idéer och inspiration. Det kan också handla om att man vill strukturera den fysiska miljön i sin verksamhet, eller öka sin professionalism och på det sättet få bättre självförtroende. Våra workshops säljs med fördel som uppdrag då man ges möjlighet att skapa eget material till den egna verksamheten.  
                                                                            
Exempel på vad ett uppdrag kan innehålla är gemensamt pedagogiskt förhållningssätt, skapa struktur och tydlighet i sin verksamhet, bygga lösningar rörande frågor kring enskilda personer och öka sin kommunikation. De senare åren har vi märkt en ökad efterfrågan på Studio III som uppdragsutbildning, då man ser stora vinster med att all personal får ta del av metoden. Studio III handlar om att bemöta utmanande beteende på ett lågaffektivt sätt. Läs mer här.

Utbildningsdagar i Studio III för skolor                                            
Då många skolor efterfrågar ökad kunskap om att kunna hantera elever med utmanande beteenden, erbjuder vi nu studiedagar i Studio III metoden specialanpassade för skolor. Studio III handlar om att förstå och bemöta elever med utmanande beteende med ett lågaffektivt bemötande för att på det sättet minska eller undvika konflikter och utbrott. Vi vill förmedla användbara färdigheter som leder till minskat hot och våld vilket påverkar stämningen på skolan och relationen mellan elever och pedagoger.
Läs mer här. 

Utbildningsdagar för förskolor
Då många förskolor och förskoleklasser har uttryckt behov av ökad kunskap erbjuder vi nu skräddarsydda utbildningsdagar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmanande beteende. Läs mer här.

Skräddarsydda beställningar
Välkommen att kontakta oss för att prata om vad en uppdragsutbildning kan innehålla och där vi kan komma med förslag utifrån era önskemål. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på en dag eller två och framförallt vilken skillnad det gör för den egna arbetsplatsen.

Kontakta oss på tel. 08-768 20 26 eller maila info@enigmaeducation.se

 

 

Copyright © Enigma Education