Anmälningsvillkor | Länkar | Kontakt  


Hem

Om Enigma Education

Utbildningar

Uppdragsutbildning

Skolor och förskolor

Handledning

Våra utbildare

Utbildningsönskemål

Kontakta oss:
Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby

Telefon: 08-768 20 26
Peter Boy:
072-584 70 09

info@solhagaeducation.se

arrow.gif Vägbeskrivning

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

 Vad är Studio III? 

 

 

Handledning

Enigma Education erbjuder handledning för personal som arbetar inom verksamheter som vänder sig till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målsättningen med handledningen görs upp i nära samarbete och vars och ens förväntningar och mål görs upp i starten av ett uppdrag. För oss är det viktigt vad just du eller ditt team önskar för form av handledning och vårt ansvar är att tillgodose det på bästa sätt. För att säkerställa kvalitén så utvärderar vi kontinuerligt.

Vi strävar efter att handledningen blir ett kreativt forum där vars och ens resurser kommer fram och där du ska känna dig inspirerad att skapa nya lösningar.
Enigma Educations mål är att handledning ska bidra till kompetensutveckling, ökat självförtroende  och tillfredsställelse i arbetet.

Våra handledare har lång erfarenhet av att handleda och utbilda inom det neuropsykiatriska området och har arbetat mellan 15 till 25 år på verksamheter inom autism, Aspergers syndrom och ADHD. Ett flertal av handledarna har handledarutbildning på högskolenivå
.

Pedagogisk handledning

Vi erbjuder pedagogisk handledning till alla personalgrupper som arbetar med människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Handledning kan vara till hjälp när man vill utveckla det pedagogiska förhållningssättet, skapa struktur i olika verksamheter, kunna ta upp problemställningar kring enskilda personer eller förbättra kommunikationen.
  
För anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar erbjuder vi handledning i hemmet om så önskas.

Studio III-handledning
Lågaffektivt bemötande vid utmanande beteende

Efter genomförd Studio III-kurs eller motsvarande är det många som önskar handledning, med målsättning att stötta personal att fortsätta möta utmanande beteenden på ett lågaffektivt sätt

Du kan läsa mer om Studio III här.

Kontakta oss på tel. 08-768 20 26 för att diskutera era behov av handledning/konsultation.

 

 

Copyright © Enigma Education