Anmälningsvillkor | Länkar | Kontakt  


Hem

Om Enigma Education

Utbildningar

Uppdragsutbildning

Skolor och förskolor

Handledning

Våra utbildare

Utbildningsönskemål

Kontakta oss:
Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby

Telefon: 08-768 20 26
Peter Boy:
072-584 70 09

info@solhagaeducation.se

arrow.gif Vägbeskrivning

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

 Vad är Studio III? 

 

 

Våra utbildare

Alla våra utbildare har lång erfarenhet av att arbeta, utbilda och handleda inom det neuropsykiatriska området. De har högskoleutbildning och framförallt lång erfarenhet från olika verksamheter inom omsorg, skola och vård. De arbetar och handleder kontinuerligt i olika verksamheter för att behålla aktuell verklighetsförankring.

Enigmas utbildare

CHRISTER FAHLBERG
Christer har över 15 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn
och vuxna på fritids- och korttidshem, elevhem samt daglig verksamhet. Utöver det har han arbetat med barn och missbrukare på ett behandlingshem för kvinnor. Han har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Christer är utbildad och certifierad  Studio III-tränare och
har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan 2000.

CHRISTOFFER SJÖWALL
Christoffer har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritidshem, olika boendeformer, skola, dagcenter och i hemmiljö. Christoffer har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet samt universitetsstudier inom rehabiliteringsteknik och pedagogik. Han har bland annat specialiserat sig på bildkommunikationssystemet PECS och bedömningsinstrumentet PEP. Christoffer är utbildad och certifierad Studio III-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan 2000.

ANDERS ÖSTERGREN
Anders har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat ed såväl barn som vuxna inom olika boenden, daglig verksamhet, fritidshem och korttidshem. Anders har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Han är utbildad och certifierad Studio III-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1995 och inom Enigma Education sedan 2000.

Gästföreläsare

NIKLAS BORELL, är överläkare vid BUP i Skärholmen och SLL-Sydväst. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder samt med deras familjer. Han har också stor vana att möta och behandla tonåringar med självskadebeteende, med eller utan neuropsykiatrisk samsjuklighet. Niklas är legitimerad psykoterapeut inom systemisk tradition samt utbildad handledare. Han delar med sig av både senaste forskningsrönen och den kliniska vardagen, där han arbetar både som överläkare, terapeut och handledare.

ISABELLE HÉNAULT är känd forskare, sexolog och psykolog från Kanada. Hon har utvecklat ett relations- och sexualundervisningsprogram och arbetar med att öka förståelsen för sexualitet för personer med autism och Aspergers syndrom. Hon har skrivit boken Aspergers syndrom and sexuality; from Adolescence through Adulthood, London (2005).

PETER VERMEULEN har en filosofie doktorsexamen i psykologi och pedagogik och mer än 20 års erfarenhet som konsult och utbildare inom autismspektrat. Han är en av ledarna för Center for Concrete Communication i Belgien, ett Europeiskt tränings- och utbildningscenter för människor med autism och autismliknande tillstånd. Peter är också medlem i styrelsen för den belgisk-holländska Journal of Special Education, Child Psychiatry and Clinical Psychology. Han har även publicerat mer än 15 böcker och flera artiklar om autism.

ANNIKA BRAR, är överläkare vid Neuropsykiatriska enheten för vuxna, Psykiatri NV Karolinska. Där utreds och behadlas personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annika arbetar med handledning och utbildning gentemot den psykiatriska öppenvården. Annika är också medförfattare till Stockholms läns landstings vårdprogram för barn, ungdomar och vuxna med ADHD, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd, som nyligen publicerats.

BO HEJLSKOV-ELVÉN är leg. psykolog och certifierad Studio III-tränare från Danmark som har en lång klinisk erfarenhet av att handleda och utbilda i autismspektrumtillstånd och beteendeproblem. Bo utbildar på svenska.

KIRSTEN BUNDGAARD är känd fysioterapeut från Danmark som har arbetat i mer än 20 år med barn inom autismspektrum och ADHD. Kirsten har bred erfarenhet av arbete inom både barnpsykiatrin och specialskolor. Hon har också forskat på den sensomotoriska utvecklingen hos barn med neuropsykiatriska diagnoser och har publicerat två böcker i ämnet. Kirsten driver idag Neuro-Team där hon erbjuder handledning, utildning, utredning och behandling för anhöriga och yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som har sensomotoriska svårigheter.

JOSEF ELVESKOG är socionom med basutbildning i psykoterapi steg 1 med kognitiv  beteendeterapeutisk inriktning. Han har under många år arbetat som kurator på en ungdomsmottagning där han även föreläst och utbildat kring ämnet sex, samlevnad och genusfrågor. Josef arbetar även som sexualupplysare.

SVENNY KOPP är barn- och ungdomspsykiater och forskare vid Sahlgrenska akademien samt vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Svenny har i många år forskat kring flickor med neuropsykiatriska diagnoser och har till stor del bidragit till en ny syn på flickor med dessa funktionsnedsättningar. Svenny doktorerade 2010 med en avhandling om flickor med autismspektrumstörning och/eller ADHD.

PELLE SANDSTRAK är talaren och den tidigare ofrivilliga ståupparen som trollbinder sina lyssnare med en unik dramaturgi som griper tag och lever kvar i minnet. Han är känd för självbiografin, tillika föreläsningen, "Mr Tourette och jag". Brittiska Sigma Films äger optionsrätten att filma boken. Pelle föreläser, leder kurser och vägleder personal i skolor, behandlingshem etc. i Europa, USA och Kanada.

 

 

Copyright © Enigma Education