Anmälningsvillkor | Länkar | Kontakt  


Hem

Om Enigma Education

Utbildningar

Uppdragsutbildning

Skolor och förskolor

Handledning

Våra utbildare

Utbildningsönskemål

Kontakta oss:
Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby

Telefon: 08-768 20 26
Peter Boy:
072-584 70 09

info@solhagaeducation.se

arrow.gif Vägbeskrivning

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

 Vad är Studio III? 

 

 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmanande beteende

 

Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningsdagar för förskolor

Under dagen kommer du få en ökad förståelse för vad de olika funktionsnedsättningarna ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom innebär och hur arbetet på förskolan kan läggas upp för att på bästa sätt möta barnen och kunna ge dem förutsättningar att lära, utvecklas, känna trygghet och ha roligt i förskolan.

 

Vi vill förmedla användbara kunskaper som ökar barnens möjligheter till trivsel, inlärning och utveckling. Vi kommer också att gå igenom hur vi själva genom att bemöta barnen på ett lågaffektivt sätt kan minska konflikter och utbrott och på det sättet skapa en lugnare och tryggare miljö på förskolan. 

Innehåll
• Vad innebär funktionsnedsättningarna
• Svårigheter och möjligheter

• Förutsägbar, tydlig och trygg miljö i förskolan
• Lösningsfokuserat förhållningssätt

• Pedagogiska strategier
• Hur bemöter vi barnen som utmanar på bästa sätt

• Fallexempel
• ESSENCE

• Sensomotorisk utveckling hos barn inom autismspektrum

• Frågestund där du får möjlighet att ställa dina frågor


Vår målsättning med dagen är att sprida kunskap om och förståelse för barnen som väcker våra funderingar, några kanske har diagnos andra inte.
Med ökad kunskap och förståelse ökar våra möjligheter att möta barnens behov och att skapa en miljö på förskolan som är bättre anpassad för dem.

Vi erbjuder utbildningsdagar på er förskola eller i våra egna lokaler i Täby. Tillsammans skräddarsyr vi dagen i nära samarbete så att innehållet stämmer överens med just era önskemål.

Kursledare
Utbildare från Enigma Education, alla med 15-20 års erfarenhet av att arbeta, utbilda och handleda inom det neuropsykiatriska området.
Några av utbildarna har universitets- och högskoleutbildning inom autism och några är utbildade lärare och fritidspedagoger. 

 

För mer info och anmälan:
www.enigmaeducation.se
info@enigmaeducation.se
08-768 20 26 

 

 

Copyright © Enigma Education