Anmälningsvillkor | Länkar | Kontakt  


Hem

Om Enigma Education

Utbildningar

Uppdragsutbildning

Skolor och förskolor

Handledning

Våra utbildare

Utbildningsönskemål

Kontakta oss:
Enigma Education
Enhagsslingan 21 B
187 40 Täby

Telefon: 08-768 20 26
Peter Boy:
072-584 70 09

info@solhagaeducation.se

arrow.gif Vägbeskrivning

 Solhaga Enigma Education katalog 2015

Enigma Omsorg och Solhagagruppen går samman

 Vad är Studio III? 

Intervju med en enhetschef från Nyköpings kommun
om Studio III
 

 

 

 

Tredagarskurs i att hantera utmanande beteenden  med lågaffektivt bemötande, utan att använda kränkande behandling eller fasthållning. 

Studio III-kursen handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur vi genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Olika tekniker lärs ut för att vi ska kunna agera på ett respektfullt sätt när situationer med utmanande beteenden uppstår. På kursen går vi igenom metoder för att undvika fasthållning och vad vi kan göra för att lugna en person i affekt.  Kursen ger en bättre förståelse till vad utmanande beteenden innebär och hur olika beteenden påverkar oss i olika situationer. I kursen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla situationer.  Under kursdagarna ges mycket utrymme för diskussioner och egen reflektion. Studio III innebär att fysisk konfrontation är sista utvägen och helst ska detta inte användas alls. Behövs det ändå, lär vi ut hur man på ett försiktigt och säkert sätt kan komma ur den fysiska situationen utan att skada personen eller oss själva och på det sättet bevara en bra relation.

 

Innehåll:
• Arbeta respektfullt
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera olika situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra ingripanden accepterade av både klienter
   och personal
• Lagar och juridiska aspekter
• Debriefing efter incident
• Öka självförtroendet

 

1989 etablerades Studio III i England. Gruppen vid Studio III Clinical Service i England har  under ledning av Dr Andrew McDonell arbetat fram en metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av utmanande beteenden. Metoden är baserad på forskningsresultat och noggrann klinisk prövning. Gruppen anses idag vara världsledande när det gäller att arbeta med människor som har utmanande beteenden. National Autistic Society i England kräver att all personal på deras enheter får denna utbildning. I Danmark har utbildningen godkänts av den danska Servicestyrelsen. Samarbetet mellan Enigma och Studio III England startade 2008 och vi har ensamrätt i Sverige på att utbilda i metoden. Vi har i dagsläget utbildat ca 2500 personer. För att säkerställa kompetens, hålla hög kvalitet och utveckla arbetet med lågaffektivt bemötande har Enigma ett nära samarbete med Studio III i England.   


Vi vill förmedla användbara färdigheter som skapar en lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda. Studier visar på att anhöriga och personal får bättre självförtroende och känner sig lugnare i situationer med utmanande beteenden efter en genomförd Studio III-kurs.
 

 

Utbildningsdagar för skolor - Studio III - läs mer här.

 

    Alla våra Studio III-utbildningar

 

 


 

 

Copyright © Enigma Education